Aktuality

:: Aktuality
: Predstavenia
: Nácviky
: Video
Info

Stránku prezerá: 1
Stránku navštívilo: 277152


Aktuality O nás Galéria Členovia Háji(če)k Kontakt
   

 
2%
z dane

Podporte svojimi 2% z dane aj nás.

Tak ako v predchádzajúcom roku, aj teraz Vás chceme požiadať o podporu činnosti
Folklórneho súboru Háj, DSF Hájik a DSF Hájiček
formou poukázania 2% z Vašej dane.
Veríme , že Vaše rozhodnutie pomôže vytvoriť priaznivejšie podmienky pre našu umeleckú aj osvetovú činnoť.
Prosíme Vás, informujte o tejto možnosti aj Vašich blízkych a priateľov.

Za vedenie a členov folklórneho súboru ďakujeme........................................................................................................................

Občianske združenie Združenie priateľov Folklórneho súboru Háj je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane. Členovia FS HÁJ sú členmi Združenie priateľov Folklórneho súboru Háj. Združenie je zaregistrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa 14.12.2023, pod spisovou značkou NCRpo 18317/2023 číslo účtu: 2625056732/1100

Občianske združenie je oboznámené so zákonnými podmienkami na prijatie podielu zaplatenej dane (§48 zákona č. 366/99 Z.z., §50 ods.5 Zákona 595/2003 Z. z. v znení noviel) a podmienky v plnom rozsahu spĺňa.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: Združenie priateľov Folklórneho súboru Háj
Sídlo: Dr. V. Clementisa 4/158, 979 01 Rimavská Sobota
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42009928
SID: neuvádzať
.......................................................................................................................

Daňové priznanie pre právnické osoby, daňové priznanie pre FO typu A a daňové priznanie pre FO typu B má vyhlásenie zahrnuté v sebe.

 
 
 
| Aktuality | O nás | Galéria | Členovia | Hájik | Kontakt |
Web create: Bejwoč - © FS HÁJ 2006-2024